27
December
2021

Consumer debt /

Spotřebitelský dluh

Business Term of the Day

Definition

Consumer debt consists in loans taken out by individuals or families to finance current consumption.

Example sentence

At the end of 2020, the total value of all consumer debt in the USA was more than $4 trillion.

Comment

In contrast to loans taken out to finance business operations, loans for consumption are not expected to generate any value in the future. Money from such loans is used to finance consumable items, such as a holiday in the Caribbean, a new television, home appliances, or possibly even just groceries and clothing. Typical consumer debt is unsecured, bears high rates of interest, and, from a viewpoint of economic theory, does not bring optimal utility to the consumer. Although mortgages or student loans might also be considered consumer debts, their interest rates are lower and taking them out may be more justifiable. One might expect, for example, that financing studies at a top university will help the future graduate to find better-paying jobs for many years to come. Much consumer debt is created through the use of credit cards when the cardholder allows an unpaid balance to accumulate. Such debts typically are very profitable for banks but can have devastating consequences for undisciplined or desperate borrowers.

Definice

Spotřebitelský dluh sestává z úvěrů, které si vzaly jednotlivci nebo rodiny za účelem financování aktuální spotřeby.

Příklad použití ve větě

Na konci roku 2020 činila celková hodnota spotřebitelského dluhu v USA více než 4 biliony USD.

Poznámka

Na rozdíl od úvěrů za účelem financování podnikatelské činnosti se u úvěrů na spotřebu neočekává, že v budoucnu přinesou nějakou hodnotu. Peníze z těchto úvěrů se používají na financování spotřebních záležitostí jako je dovolená v Karibiku, nová televize, domácí spotřebiče nebo třeba jen potraviny a oblečení. Typický spotřebitelský dluh není zajištěn, je úročen vysokými úroky a z hlediska ekonomické teorie nepřináší spotřebiteli optimální užitek. Ačkoli hypotéky nebo studentské půjčky lze také považovat za spotřebitelské dluhy, jejich úrokové sazby jsou nižší a jejich čerpání může být více ospravedlnitelné. Lze například očekávat, že financování studia na špičkové univerzitě pomůže budoucímu absolventovi najít lépe placenou práci, kterou bude vykonávat mnoho dalších let. Velká část spotřebitelských dluhů vzniká používáním kreditních karet, kdy držitel karty nechává růst nesplacený zůstatek. Takové dluhy jsou pro banky obvykle velmi výhodné, ale pro nedisciplinované nebo zoufalé dlužníky mohou mít zničující důsledky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us