15
April
2019

Content discovery platform /

Platforma pro objevování obsahu

Business Term of the Day

Definition

A content discovery platform consists of software that analyzes internet content and user preferences and then recommends new content to the users.

Example sentence

EyeTee Inc. had to substantially rebuild its content discovery platform in anticipation of upcoming changes in European privacy law.

Comment

Content discovery platforms provide users with new content they might like. In order to work efficiently, such platforms need extensive data on the particular user’s behavior. These platforms are implemented as a part of the complex environment of social media platforms, search engines, and various other websites and services. To businesses, they represent a potentially useful way of addressing prospective customers who may have a greater interest in a particular product than the average person. Content discovery platforms are also being used in academia, where they help researchers to find new and relevant scientific articles in their specialized fields.

Definice

Platformu pro objevování obsahu tvoří software, který analyzuje internetový obsah a uživatelské preference a následně uživatelům doporučuje nový obsah.

Příklad použití ve větě

Společnost EyeTee Inc. musela výrazně přestavět svou platformu pro objevování obsahu v očekávání nadcházející Evropského zákona na ochranu soukromí.

Poznámka

Platformy pro objevování obsahu poskytují uživatelům nový obsah, který se jim může líbit. Na to, aby pracovaly efektivně, potřebují tyto platformy rozsáhlé údaje o chování daných uživatelů. Tyto platformy mohou být implementovány jako součást komplexního prostředí platforem sociálních médií, vyhledávačů, a různých dalších webových stránek a služeb. Pro podniky představují potenciálně užitečný způsob oslovování potenciálních zákazníků, kteří mohou mít vyšší zájem o konkrétní produkt než průměrný člověk. Platformy pro objevování obsahu se také využívají v akademickém prostředí, kde pomáhají výzkumníkům najít nové a relevantní vědecké články v jejich specializovaném oboru.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us