10
August
2018

Content marketing /

Obsahový marketing

Business Term of the Day

Definition

Content marketing involves the creation and presentation of appealing informative and/or entertaining content to promote a brand, company, or product.

Example sentence

The brand manager recommended that GoldBank use content marketing to first establish and promote its expertise in a narrow field.

Comment

Content marketing is a type of indirect marketing, because it only indirectly promotes a certain product and/or brand. An important aim is to provide the audience with content the viewers or readers actually want to consume. That content typically intends to create or increase the brand’s share of mind within the target audience, which may then drive sales or increase the effectiveness of other marketing methods. Examples of content marketing include writing a blog or otherwise providing interesting web content, publishing a magazine or newsletter, and releasing a free e-book.

Definice

Obsahový marketing zahrnuje tvorbu a prezentaci atraktivního, informativního a/nebo zábavného obsahu k propagaci značky, společnosti, nebo produktu.

Příklad použití ve větě

Brandový manažer doporučil společnosti GoldBank využít obsahového marketingu k tomu, aby nejprve dokázala svou expertízu v úzké oblasti.

Poznámka

Obsahový marketing je typem nepřímého marketingu, protože propaguje určitý produkt a/nebo značku jen nepřímo. Důležitým cílem je poskytnout obecenstvu obsah, který diváci nebo čtenáři opravdu chtějí konzumovat. Takový obsah má typicky v obecenstvu vytvořit nebo zvýšit podíl na mysli cílového obecenstva, což může následně zvýšit tržby nebo zvýšit účinnost dalších marketingových metod. Příklady obsahového marketingu zahrnují psaní blogu nebo jiné poskytování zajímavého webového obsahu, vydávání časopisu nebo zpravodaje, nebo publikace bezplatné elektronické knihy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us