12
August
2022

Contract research organization (CRO) /

Smluvní výzkumná organizace

Business Term of the Day

Definition

A contract research organization, or CRO, is an organization of commercial, academic, or similar nature providing research and/or clinical trial services in the life sciences industry on an outsourcing basis.

Example sentence

One of the world’s leading contract research organizations, Labcorp, played a major part in COVID-19 research and PCR testing.

Comment

Contract research organizations provide research and development services in the pharmaceutical, biotech, and medical device industries. By outsourcing elaborate and specialized tasks, the client – also known as the sponsor – saves time and investment costs by avoiding the necessity to maintain in-house equipment and resources. CROs are able to follow the whole development process from research, through clinical trials and application for regulatory registration to marketing. CROs frequently work in niche markets, as they usually specialize in specific fields of expertise. Although working with a CRO is generally beneficial to the sponsor, it also may present several drawbacks, especially should such organization prove to be unreliable. Careful selection of a research organization and contract preparation are essential. Throughout the research, the sponsor oversees the organization’s work and remains responsible for that work. The relationship between a sponsor and CRO is regulated by the Food and Drug Administration (in the United States) or some similar agency.

Definice

Smluvní výzkumná organizace je organizace komerčního, akademického či podobného charakteru, jenž poskytuje externí služby výzkumu a/nebo klinických testů v oblasti life sciences.

Příklad použití ve větě

Jedna z nejpřednějších světových smluvních výzkumných organizací, Labcorp, sehrála klíčovou roli ve výzkumu covidu-19 a PCR testování.

Poznámka

Smluvní výzkumné organizace poskytují služby výzkumu a vývoje v oblasti farmaceutik, biotechnologií a lékařského vybavení. Externím zpracováním náročných a specializovaných úkolů šetří klient (označovaný také jako sponzor) čas a investiční náklady, protože nepotřebuje vlastní zařízení a zdroje. Smluvní výzkumné organizace dokáží sledovat celý proces od výzkumu, přes klinické testování a podání žádosti o registraci až po marketing. Často operují v tržní nice, neboť se obvykle zaměřují na specifickou oblast či kvalifikaci. Přestože pro sponzora bývá spolupráce se smluvní výzkumnou organizací přínosná, mohou se vyskytnout i komplikace, zvlášť, pokud se ukáže, že organizace není spolehlivá. Je nutné pečlivě vybrat organizaci i připravit smlouvu. Po celou dobu výzkumu sponzor dohlíží na práci výzkumné organizace a je za ni zodpovědný. Vztah mezi sponzorem a smluvní výzkumnou organizací upravuje agentura Food nad Drug Administration (ve Spojených státech) či podobný úřad.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us