1
July
2022

Contrarian investing /

Kontrariánské investování

Business Term of the Day

Definition

Contrarian investing is an investment strategy characterized by taking positions contrary to market trends.

Example sentence

I know the fund manager of AntiFund is convincing, but I think he just got lucky a few times and now calls his strategy contrarian investing.

Comment

Contrarian investors tend to take actions which are in opposition to the market sentiment. They aim to profit from the fact that many investors buy when the price is going up and sell when the price is going down. This may lead to an asset’s price increasing above and decreasing below its intrinsic value. If a contrarian investor manages to consistently invest in such underpriced assets and sell them when they are overpriced, he or she may successfully beat the market. In practice, however, there are no limits at which market trends are assured to reverse and stocks can continue to be mispriced for long periods. An investor may also be termed a “contrarian” if he or she takes a view on (and position in) one or more stocks that is at odds with many other investors.

Definice

Kontrariánské investování je investiční strategie, která se vyznačuje zaujímáním pozic, které jsou v protikladu k tržním trendům.

Příklad použití ve větě

Vím, že manažer fondu AntiFund je přesvědčivý, ale já myslím, že měl jen několikrát štěstí a teď svou strategii nazývá kontrariánským investováním.

Poznámka

Také se nazývá kontrastní investování nebo investování proti proudu. Kontrariánští investoři mají tendenci jednat v protikladu k tržní náladě. Mají v úmyslu těžit ze skutečnosti, že mnoho investorů kupuje, když ceny rostou, a prodává, když ceny klesají. To může vést k tomu, že cena aktiva vzroste nad nebo klesne pod jeho vnitřní hodnotu. Pokud kontrariánský investor dokáže konzistentně investovat do takových podceněných aktiv a prodávat je, když jsou předražená, může úspěšně porazit trh. V praxi ale neexistují žádné limity, po kterých se tržní trendy zaručeně obrátí a akcie mohou být špatně oceněny po dlouhou dobu. Investor se také může nazývat kontrarián, pokud má na některé akcie pohled odlišný od mnoha dalších investorů (nebo v nich drží pozice).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us