27
July
2021

Convergence criteria /

Konvergenční kritéria

Business Term of the Day

Definition

Convergence criteria (also termed Maastricht criteria) are bench marks that a European Union member state must meet in order to be allowed to adopt the euro as its currency.

Example sentence

Although the Czech Republic already had complied with 4 out of 5 convergence criteria in 2018, due to the Covid-19 pandemic, it complied with only 1 convergence criterion in 2020.

Comment

The convergence criteria were introduced by the Maastricht Treaty in 1992 and consist of five conditions that EU member states must satisfy in order to enter the third stage of the Economic and Monetary Union (which means adopting the euro). These criteria include the following: price stability (defined as an inflation rate threshold that must not be exceeded), exchange rate stability, a certain government debt-to-GDP ratio and government budget deficit that are not to be exceeded, and, finally, a criterion related to long-term interest rates.

Definice

Konvergenční kritéria (nazývaná také maastrichtská kritéria) jsou referenční hodnoty, kterých musí členský stát EU dosáhnout, aby mohl přijmout euro jako svou měnu.

Příklad použití ve větě

Ačkoli v roce 2018 Česká republika již splňovala 4 z 5 konvergenčních kritérií, v roce 2020 splňovala kvůli pandemii Covidu-19 pouze jedno z konvergenčních kritérií.

Poznámka

Konvergenční kritéria byla zavedena Maastrichtskou smlouvou v roce 1992 a sestávají z pěti podmínek, které musí členské státy EU splnit proto, aby mohly vstoupit do třetí fáze Hospodářské a měnové unie (což znamená přijetí eura). Tato kritéria zahrnují následující: cenovou stabilitu (definovanou jako práh inflace, který nesmí být překročen), stabilitu směnného kurzu, nesmí být překročen určitý poměr veřejného dluhu k HDP a schodek státního rozpočtu, a nakonec je zde i kritérium týkající se dlouhodobých úrokových sazeb.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us