13
April
2018

Conversational marketing /

Konverzační marketing

Business Term of the Day

Definition

Conversational marketing is based on using one-to-one conversations with potential customers to drive sales.

Example sentence

ABC’s new website allows its sales representatives to engage in conversational marketing by chatting with prospective clients who are browsing certain pages.

Comment

Conversational marketing is obviously time-consuming but may be very effective, because it allows a sales representative to respond to the customer’s individual wishes, concerns and preferences. To maximize efficiency and effectiveness, such marketing often focuses on prospects at or before critical moments of truth. Conversational marketing came into vogue with the advent of social media and related technology that allowed companies to respond more easily to individuals and to identify at which stage in the decision process each is.

Definice

Konverzační marketing je založen na osobní konverzaci s potenciálními zákazníky ke zvýšení prodeje.

Příklad použití ve větě

Nový web společnosti ABC umožnila jejím obchodním zástupcům provádět konverzační marketing chatováním s potenciálními klienty, kteří si procházejí určité stránky.

Poznámka

Konverzační marketing je samozřejmě časově náročný, ale může být velmi účinný, protože umožňuje obchodnímu zástupci reagovat na individuální přání, obavy a preference zákazníků. Pro maximalizování efektivity a účinnosti se tento marketing často zaměřuje na zájemce, kteří se nacházejí u zásadního okamžiku pravdy nebo před ním. Konverzační marketing se dostal na výsluní s příchodem sociálních médií a souvisejících technologií, které umožnily společnostem snadněji reagovat na jednotlivce a identifikovat, v jaké fázi rozhodovacího procesu se každý z nich nachází.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us