30
March
2016

Cookies /

Cookies

Business Term of the Day

Definition

On the internet, cookies are small files that websites store in users’ browsers containing information about the users.

Example sentence

The court ruled that ACME would have to stop using cookies to track visitors to its website who were not registered users of the site or else face large fines for privacy violations.

Comment

Cookies are used for such tasks as tracking users’ shopping carts, keeping users logged into websites, enabling website personalization, and tracking user activity. This last use has led to their regulation in the interest of privacy, which is particularly strict within the EU where it is not enough to enable users to opt out of cookies after use, but consent must be obtained prior to use (users must opt in). Cookies stored by the visited website are known as first-party cookies, while those from other domains (e.g., from ads) are known as third-party cookies. Storage lasts either only while the browser is open (session cookies) or for longer or indefinite periods of time as determined by the creator (persistent cookies). Browsers generally enable cookies to be deleted or even blocked from installation. Some cookie makers attempt to get around this restriction by using bits of code that reinstall cookies after deletion (zombie cookies) or install cookies in uncommon locations so as to be hard or impossible to remove (perma-cookies or supercookies). Cookies in general are known as browser, web, and HTTP cookies. The term derives from fortune cookies, which have messages stored inside.

Definice

Na internetu slovo cookies označuje malé soubory, které webové stránky ukládají do prohlížeče uživatele a které obsahují informace o uživateli.

Příklad použití ve větě

Soud rozhodl, že společnost ACME bude muset přestat používat soubory cookies ke sledování neregistrovaných uživatelů svého webu, jinak bude čelit velkým pokutám za porušení soukromí.

Poznámka

Soubory cookies se využívají například pro sledování nákupního košíku uživatele, udržení přihlášení uživatele na webu, přizpůsobení webu uživateli a sledování aktivity uživatelů. Poslední jmenované využití vedlo k jejich regulaci v zájmu ochrany osobních údajů, která je obzvlášť přísná v rámci EU, kde nestačí uživatelům umožnit odmítnutí (opt-out) cookies po jejich použití, ale je nutné získat jejich souhlas před použitím cookies (opt-in). Cookies ukládané navštívenou webovou stránkou se označují jako cookies první strany, zatímco ty z jiných domén (např. z reklam) se nazývají cookies třetích stran. Doba jejich uchování může trvat jen dokud je prohlížeč otevřený (relační cookies) nebo po delší nebo neomezené období, jak určí jejich tvůrce (perzistentní cookies). Prohlížeče obvykle umožňují vymazání cookies nebo i zablokování jejich instalace. Někteří tvůrci souborů cookies se pokouší toto omezení obejít použitím úseků kódu, které cookies reinstalují po vymazání (zombie cookies) nebo je instalují do neobvyklých míst, aby bylo obtížné nebo nemožné je odstranit (permanentní cookies nebo supercookies). Cookies se obecně nazývají také webové nebo HTTP cookies. Tento termín se odvozuje od „sušenek štěstí“, které mají uvnitř vloženou zprávu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us