29
July
2019

Cooling-off period /

Lhůta na rozmyšlenou

Business Term of the Day

Definition

The term “cooling-off period” is used in several contexts, but in legalese it means a time period during which parties to a contract may cancel that contract.

Example sentence

Just when I noticed that the protective coating on my Derex drone had started to flake off, I realized that the cooling-off period had already passed.

Comment

Cooling-off periods are typically used today when goods or services are purchased online or by mail and telephone (i.e., at a distance). This is to protect the purchaser from dishonest sellers, shoddy merchandise, and damage that may occur during transport. A common example of cooling-off period several decades ago in the U.S. allowed impulse buyers of encyclopedia sets to change their minds prior to delivery after a high-pressure salesperson had convinced them to sign a purchase contract rather than to deprive their children of all that knowledge.  Cooling-off clauses can also be included in various contracts to allow parties to negotiate a solution in case a dispute arises and before any party can take further legal steps. In securities trading, a cooling-off period refers to the period, usually lasting 20 days, after a company’s prospectus has been filed with the Securities and Exchange Commission and before the initial public offering. Less commonly, it refers to the period of time required before a company can hire individuals previously employed by its auditor in order to preserve the independence of that audit firm.

Definice

Termín „lhůta na rozmyšlenou“ se používá v několika kontextech, ale v právničtině typicky znamená období, během kterého strany smlouvy mohou z této smlouvy odstoupit.

Příklad použití ve větě

Když jsem si všiml, že se ochranný nátěr na mém dronu značky Derex začal odlupovat, uvědomil jsem si, že lhůta na rozmyšlenou už uplynula.

Poznámka

Lhůta na rozmyšlenou se dnes typicky používá při nákupu zboží a služeb online nebo počtou či telefonem (tj. na dálku). Je to pro ochranu kupujícího před nepoctivými prodejci, nekvalitním zbožím a před škodami, ke kterým může dojít při přepravě. Běžný příkladem byla před několika desetiletími lhůta na rozmyšlenou v USA, která umožňovala impulzivním kupcům encyklopedií rozmyslet se před doručením knih poté, co je prodejce naléhavě přesvědčil k podepsání smlouvy, aby dětem neodepřeli přístup k vědomostem. Klauzule o období na rozmyšlenou se také mohou vyskytovat v různých smlouvách, kde stranám umožňují dohodnout se na řešení v případě sporu a předtím, než některá ze stran může podniknout další právní kroky. V oblasti obchodování s cennými papíry lhůta na rozmyšlenou označuje období, obvykle o délce 20 dní, po podání prospektu společnosti Komise pro cenné papíry a před primární emisí akcií. Méně často se fráze „cooling-off period“ vztahuje na období, které je požadované, než může společnost najmout osoby, které dříve zaměstnával její auditor, aby byla zajištěna nezávislost auditní firmy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us