19
December
2018

Cooperative /

Družstvo

Business Term of the Day

Definition

A cooperative is a company collectively owned by a group of individuals for their mutual benefit.

Example sentence

A string of food-quality scandals has prompted a growing number of young people to try producing their own foodstuffs in farming cooperatives.

Comment

A cooperative may have various goals, such as providing a service to its members or community, organizing labor, or running a business. In contrast to other forms of corporations, the profits from a cooperative are shared among its members (who typically include primarily customers and employees). Generally, each member of a cooperative contributes capital and participates in control of the enterprise on the basis of one-member, one vote (rather than in proportion to the equity contribution of each). Due to these and other aspects, cooperatives have been proposed as possibly offering a socially more beneficial alternative to mainstream capitalism.

Definice

Družstvo je společnost, kterou společně vlastní skupina jednotlivců pro svůj vzájemný prospěch.

Příklad použití ve větě

Série skandálů s kvalitou potravinami vede stále více mladých lidí k tomu, aby zkusili vyrábět vlastní potraviny v zemědělských družstvech.

Poznámka

Družstvo může mít různé cíle, jako například poskytování určité služby svým členům nebo komunitě, organizování práce, nebo provozování podniku. Oproti jiným formám společností se zisk družstva dělí mezi jeho členy (kteří typicky zahrnují zákazníky a zaměstnance). Obecně každý člen družstva přispívá kapitál a sdílí kontrolu podniku systémem jeden člen, jeden hlas (namísto poměru k příspěvku do základního kapitálu). Díky těmto a dalším aspektům se o družstvech uvažuje jako možná prospěšnějších alternativách k mainstreamovému kapitalismu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us