12
August
2019

Core business /

Hlavní podnikové činnosti

Business Term of the Day

Definition

A company’s core business consists of its main activities and provides its main sources of income.

Example sentence

After nearly a decade of expanding its financial and administrative functions, it is time for GreenEx to put its focus back on developing its core business.

Comment

Each company has its own core business (also referred to as core activities). For a bank, it will be providing financial services, whereas for an automotive company it will be developing, designing, making, and selling cars. A company may also have a number of noncore businesses, for example an automotive company may provide financial services such as leasing. It is not uncommon for firms to outsource parts of their noncore activities, and even some core activities, in order more sharply to focus their efforts on specific areas of their core businesses.

Definice

Hlavní podnikové činnosti společnosti tvoří hlavní činnosti společnosti a poskytují jí její hlavní zdroje příjmů.

Příklad použití ve větě

Po téměř dekádě rozvoje finančních a administrativních funkcí přišel čas, aby se společnost GreenEx opět soustředila na rozvoj své hlavní podnikové činnosti.

Poznámka

Každá společnost má vlastní hlavní činnosti (také označované jako klíčové činnosti). Pro banku to bude poskytování finančních služeb, zatímco pro automobilku to bude vývoj, design, výroba a prodej automobilů. Společnost může také mít řadu vedlejších činností, například automobilka může poskytovat finanční služby, kupříkladu leasing. Není neobvyklé, že firmy outsourcují část ze svých neklíčových činností, a dokonce i některé z klíčových činností, aby mohly lépe soustředit své úsilí na určité oblasti svých hlavních podnikových činností.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us