14
March
2019

Core inflation /

Jádrová inflace

Business Term of the Day

Definition

Core inflation is a measure of inflation based on changes in the prices of certain commodities, not including food, fuels, and certain regulated goods.

Example sentence

The economist explained that although this year’s crop failure had driven up headline inflation, core inflation has remained relatively subdued.

Comment

Core inflation may be more representative for describing long-term price-level changes than is headline inflation. Headline inflation also is based on changes in prices of goods and services, but, in contrast to core inflation, it includes as well such highly price-volatile items as food and energy. In contrast to headline inflation, core inflation is adjusted for seasonality.

Definice

Jádrová inflace je míra inflace založená na změnách cen určitých komodit, mimo jídla, paliv, a určitého regulovaného zboží.

Příklad použití ve větě

Ekonom vysvětlil, že ačkoli letošní neúroda vyhnala celkovou inflaci nahoru, jádrová inflace zůstává relativně mírná.

Poznámka

Jádrová inflace může být reprezentativnější pro popisování dlouhodobých změn cenových hladin než celková inflace. Celková inflace je také založena na změnách cen zboží a služeb, ale oproti jádrové inflaci zahrnuje také položky s vysoce volatilními cenami jako potraviny a energie. Na rozdíl od celkové inflace je jádrová inflace také očištěna o sezónní vlivy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us