15
June
2023

Corporate action /

Opatření společnosti

Business Term of the Day

Definition

A corporate action is an action or event impacting upon the securities a company has issued and potentially also the price of those securities and thus that is of importance to its shareholders or bondholders.

Example sentence

Next year, Aria Inc. plans to bring greater standardization and transparency to reporting its corporate actions in order to satisfy forthcoming legal requirements and provide better value to its shareholders.

Comment

Corporate actions do not include the day-to-day decisions made by a company’s management, but rather the occasional and momentous events of which stakeholders need to be informed. Examples of corporate actions include mergers and acquisitions, dividend distributions, share splits, or changes in the company management. The term can be used broadly to include other events and actions that companies are required or choose to report to shareholders and bondholders, such as purchases or sales of the company’s stock by top managers, debt refinancings, and major product launches. Stock exchanges generally publish information on corporate actions of the companies listed there, but the companies may also distribute this information by themselves or by outsourcing it to a specialized company.

Definice

Opatření společnosti je jakýkoli úkon nebo událost, která ovlivňuje cenné papíry, které společnost vydala, a potenciálně také cenu těchto cenných papírů, a je proto důležitá pro její akcionáře nebo držitele dluhopisů.

Příklad použití ve větě

Příští rok plánuje společnost Aria Inc. vnést větší standardizaci a transparentnost do vykazování opatření společnosti, aby uspokojila nastávající právní povinnosti a poskytla svým akcionářům více hodnoty.

Poznámka

Opatření společnosti nezahrnují každodenní rozhodnutí managementu společnosti, ale spíše občasné významné události, o kterých je nutné informovat zainteresované strany. Příklady opatření společnosti zahrnují fúze a akvizice, rozdělení dividend, štěpení akcií, nebo změny v managementu společnosti. Tento termín se může také použít v širším významu, kdy zahrnuje ostatní události a úkony, které společnosti musí nebo chtějí oznamovat svým akcionářům a držitelům dluhopisů, jako například prodeje a koupě akcií společnosti vrchním managementem, refinancování dluhu a spuštění hlavních produktů. Burzy cenných papírů obecně publikují informace o opatřeních společnostech kótovaných na dané burze, ale společnosti také tyto informace mohou šířit samostatně nebo prostřednictvím outsourcingu na specializovanou společnost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us