13
September
2021

Corporate raider /

Korporátní nájezdník

Business Term of the Day

Definition

A corporate raider is an investor who attempts to take over a company through hostile means.

Example sentence

Faced with a hostile takeover from renowned corporate raider Wile E. Anvil, ACME decided to introduce golden parachutes for its top management, thereby making the takeover less attractive.

Comment

Upon acquiring significant shares in the target company, a corporate raider will exercise the corresponding voting rights to push through certain changes that increase share value. Such changes may include replacement of the company’s top management or board members. Corporate raiders may also be involved in asset stripping, whereby they acquire a company in order to sell off its assets individually and thereby generate a profit. In response to corporate raids, companies have developed a range of countermeasures to prevent a hostile takeover, including the introduction of so-called poison pills, staggered boards of directors, golden parachutes, and super-majority voting.

Definice

Korporátní nájezdník je investor, který se pokouší převzít společnost nepřátelskými prostředky.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME, čelící nepřátelskému převzetí od známého korporátního nájezdníka Wile E. Anvila, se rozhodla zavést zlatý padák pro svůj vrcholný management a tím zmenšit atraktivitu převzetí.

Poznámka

Poté, co korporátní nájezdník získá značený podíl v cílové společnosti, využije příslušných hlasovacích práv, aby prosadil určité změny, které zvýší hodnotu akcií. Tyto změny mohou zahrnovat náhradu vrcholného managementu společnosti nebo členů jejího představenstva. Podnikoví nájezdníci mohou také provádět vyvádění aktiv, kdy koupí společnost, aby odprodali její jednotlivá aktiva a tím vytvořili zisk. V reakci na korporátní nájezdy si společnosti vyvinuly řadu protiopatření, která mají zabránit nepřátelským převzetím, včetně zavádění takzvaných otrávených pilulek, představenstvům s „rozloženými funkčními obdobími“, zlatých padákůhlasování kvalifikovanou většinou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us