15
August
2019

Cottage industry /

Domácký průmysl

Business Term of the Day

Definition

The term cottage industry describes small-scale methods of production that are based at the entrepreneur’s home rather than at a factory.

Example sentence

The government has recently invested resources into a fund aimed at helping create cottage industries in remote regions to help alleviate the country’s unemployment problems.

Comment

Although items manufactured in cottage industries can be one-of-a-kind and of high artisanal quality, cottage manufacturers often face significant disadvantages. These craftspeople cannot enjoy the same economies of scale as do large manufacturers of mass-produced, standardized goods. To alleviate this, some cottage manufacturers combine to form organizations such as cooperatives or they may sell their goods to large-scale distributors who then can more easily transport and market the goods from various small manufacturers.

Definice

Pojem domácký průmysl označuje drobné metody výroby umístěné v domě podnikatele a ne v továrně.

Příklad použití ve větě

Vláda nedávno investovala zdroje do fondu zaměřeném na pomoc ve vytváření domáckého průmyslu v odlehlých oblastech, což by mělo pomoci zlepšit zdejší problémy s nezaměstnaností.

Poznámka

Ačkoli předměty vyráběné v domáckém průmyslu mohou být unikátní a vysoké řemeslné kvality, domáčtí výrobci často čelí vážným znevýhodněním. Tito řemeslníci nemohou těžit z takových úspor z rozsahu jako velcí výrobci masově vyráběných standardizovaných výrobků. Aby toto zmírnili, někteří domáčtí výrobci spojují síly a tvoří organizace, jako jsou družstva, nebo mohou své zboží prodávat velkým distributorům, kteří mohou následně snadněji přepravovat a uvádět na trh zboží od různých malých výrobců.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us