4
December
2020

Counterfeit /

Padělek

Business Term of the Day

Definition

A counterfeit is an imitation fraudulently passed off as a genuine article.

Example sentence

Hundreds of bottles of counterfeit spirits and wine have been seized in five police raids at apparently legitimate wine and liquor stores since June.

Comment

Depending on rules applied in different jurisdictions, counterfeiting can be punished as copyright, patent, or trademark infringement or as fraud or another offense. Many people would associate counterfeiting especially with producing imitation banknotes, a crime that governments battle by incorporating sophisticated anti-counterfeiting technologies into their money. Easier is to counterfeit consumer and industrial goods, software, music, and films, in which cases the products are termed pirated goods. Knockoff is another word used in this context. A knockoff product imitates the outward appearance of the genuine product, but it does not contain the logo or other brand marker. Yuandan goods are counterfeits produced in the same factory as genuine products. Counterfeit products appear basically in every economic sector and make up several percent of the world’s trade. As of 2018, according to a report prepared by the U.S. Federal Research Division, counterfeiting is the most profitable criminal enterprise in the world. 

Definice

Padělek je imitace, která je podvodně vydávaná za pravé zboží.

Příklad použití ve větě

Od června byly během pěti policejních zátahů na zdánlivě legální obchody s vínem a lihovinami zajištěny stovky lahví padělaných vín a tvrdého alkoholu.

Poznámka

Podle pravidel aplikovaných v různých jurisdikcích, může být padělání trestáno jako porušení autorských práv, práv na patent nebo ochrannou značku nebo jako podvod či jiný přestupek.  Mnoho lidí padělání spojuje zejména s výrobou imitace bankovek, což je zločin, proti kterému vlády bojují zaváděním speciálních technologií, které mají bankovky chránit proti padělání. Jednodušší je však vyrábět padělky spotřebního a průmyslového zboží nebo softwaru, hudby a filmů, které se v takovém případě nazývají pirátské zboží. V obdobném kontextu se a angličtině používá ještě slovo knockoff, které označuje produkt imitující vnější vzhled pravého produktu, avšak neobsahuje logo nebo značku. Jako Yuandan goods bývá označováno padělané zboží, které se vyrábí ve stejné fabrice jako pravé zboží. Padělané produkty se vyskytují prakticky v každém odvětví ekonomiky a tvoří několik procent světového obchodu. Podle zprávy připravené americkou Federal Research Division, byl padělatelský průmysl v roce 2018 nejvýnosnějším kriminálním podnikáním na světě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us