23
March
2023

Coupon /

Kupón

Business Term of the Day

Definition

Coupon is the annual payment of interest from a bond.

Example sentence

ABC’s $1,000 bonds with 5% coupon brought investors $50 every year.

Comment

Historically, physical coupons were part of the bond certificate and one was torn off every 6 months or on an annual basis (depending upon the terms and conditions of the particular bond issue) and exchanged for the periodic interest payment. Nowadays, bonds are rarely issued in physical form and the word coupon has come to mean just the interest payment.  Thus, a bond with a face value of $1,000 and paying a 5% coupon (or coupon rate) once annually pays $50 in annual interest. At the maturity of the bond (typically 10–30 years after its issuance), the bond’s issuer (the borrower) repays all the principal, which is equal to the bond’s face value. Some bonds, referred to as zero-coupon bonds, earn but do not pay out interest each year. In their case, interest is paid only when the bond matures.

Definice

Kupón je roční platba úroku z dluhopisu.

Příklad použití ve větě

Dluhopisy společnosti ABC s nominální hodnotou 1000 dolarů a 5% kuponem vynášely investorům 50 dolarů každý rok.

Poznámka

Historicky byly součástí dluhopisové listiny fyzické kupony a každých 6 měsíců nebo jednou ročně (podle podmínek konkrétní dluhopisové emise) byl jeden odtržen a vyměněn za pravidelnou platbu úroků. Dnes jsou dluhopisy jen zřídkakdy emitovány ve fyzické podobě a slovo kupon již znamená jen platbu úroku. Tím pádem dluhopis s nominální hodnotou 1000 dolarů a 5% kuponem (neboli kuponovou sazbou) platí jednou ročně 50 dolarů ročního úroku. Při splatnosti dluhopisu (typicky 10–30 let po jeho vydání) emitent dluhopisu (tj. úvěrovaný) splatí celou jistinu, která se rovná nominální hodnotě dluhopisu. Některé dluhopisy, nazývané dluhopisy s nulovým kuponem, vydělávají, ale nevyplácejí úroky každý rok. V tomto případě se úrok vyplácí až po konci splatnosti dluhopisu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us