15
September
2023

Cradle to Cradle /

Cradle to Cradle

Business Term of the Day

Definition

The term Cradle to Cradle (C2C) refers to a concept of nature-inspired designing of products wherein all components can be reused and/or fully recycled and thereby waste is minimized.

Example sentence

Products that meet the strict conditions of safety, circularity, environmental protection, and social equality can obtain official Cradle to Cradle certification.

Comment

The C2C concept is one of the main principles of circular economy and sustainability, and it is applied as a tool in product life cycle assessment. For products to meet the Cradle to Cradle standards, as defined by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute, it must be possible to share, reuse, repair, refurbish, and/or recycle them. From the very beginning of their development, C2C products should be designed with this in mind. The C2C approach demands that products be made using biological materials that are naturally degradable (they form a so-called biological cycle) and synthetic materials that can be safely and completely recycled (these form a so-called technological cycle) without creating negative externalities. The “waste” from the end-of-life product should thus become an input material for creation of a new product and the materials rotate endlessly in their respective cycles. The opposite of the C2C principle can be termed cradle to grave, referring to the linear life of a product beginning with raw materials at its origin (cradle) and waste to be landfilled at its end (grave).   Image credit: Felix Joerg Mueller, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons 8/9/2023 No changes were made.

Definice

Pojem Cradle to Cradle (C2C) označuje přírodou inspirovaný koncept pro výrobu produktů, jejichž všechny složky lze znovu použít a/nebo kompletně recyklovat, a tím pádem se minimalizuje odpad.

Příklad použití ve větě

Produkty, které splňují přísné podmínky nezávadnosti, oběhového principu, ochrany životního prostředí a společenské rovnoprávnosti, mohou získat oficiální certifikaci Cradle to Cradle.

Poznámka

Cradle to Cradle lze doslova přeložit jako od kolébky do kolébky. Koncept C2C představuje jeden z hlavních principů oběhového hospodářství a udržitelnosti, a využívá se jako nástroj při posuzování životního cyklu produktu. Aby produkty splnily standardy Cradle to Cradle definované institutem Cradle to Cradle Product Innovation, musí je být možné sdílet, znovu použít, opravit, přetvořit a/nebo je recyklovat. S touto myšlenkou by měly být produkty navrhovány už v samém začátku jejich vývoje. Dle přístupu C2C se pro výrobu musí využívat biologické materiály, které jsou přirozeně rozložitelné (točí se v tzv. biologickém cyklu) a umělé materiály, které lze bezpečně a kompletně recyklovat (tyto patří do technologického cyklu), aniž by vznikaly negativní externality. „Odpad“ z dosloužilého produktu by se tím pádem měl stát vstupním materiálem pro vytvoření nového produktu a materiály by se v příslušných cyklech točily donekonečna. Opak principu C2C lze označit jako cradle to grave. Jde o lineární život produktu, který začíná surovými materiály při stvoření (cradle) a končí dopadem na skládce (grave – hrob).   Autor fotky: Felix Joerg Mueller, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons 8/9/2023 Bez úprav

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us