29
December
2015

Creative accounting /

Kreativní účetnictví

Business Term of the Day

Definition

Creative accounting refers to accounting practices that technically follow standard accounting practices but deviate from the spirit of those standards.

Example sentence

ACME’s CEO claimed that the company has continued to turn a profit for her entire tenure, but critics say she is using creative accounting to hide fundamental problems.

Comment

Creative accounting is used to misrepresent an organization’s true income, assets, or liabilities, generally by hiding the actual values beneath overly complicated accounting loopholes. Although legal when used, such loopholes are often removed from the standards upon their discovery. Creative accounting practices can be used as a part of earnings management. It is also known as cooking the books and in certain instances as Hollywood accounting, due to the practice in the entertainment industry of inflating expenditures so as to avoid making payments on profit-sharing agreements.

Definice

Kreativní účetnictví označuje účetní praktiky, které formálně dodržují účetní standardy, ale odchylují se od jejich ducha.

Příklad použití ve větě

Generální ředitelka firmy ACME prohlásila, že společnost byla zisková po celé funkční období, ale kritici tvrdí, že pomocí kreativního účetnictví skrývala zásadní problémy.

Poznámka

Kreativní účetnictví se používá ke zkreslování skutečného příjmu, aktiv nebo pasiv organizace, obecně skrýváním skutečných hodnot za příliš komplikované účetní kličky. Přestože jsou tyto kličky legální v okamžiku použití, po odhalení jsou často z norem odstraněny. Kreativní účetnictví se mohou používat v rámci upravování zisku. V angličtině jsou také známé také jako cooking the books a v některých případech jako hollywoodské účetnictví podle postupů v zábavním průmyslu, kdy se nafukují výdaje, aby se nemusely vyplácet smlouvy o podílech na zisku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us