30
November
2018

Creative destruction /

Kreativní destrukce

Business Term of the Day

Definition

Creative destruction is the theoretical economic concept wherein older industries, companies, technologies and products are continuously replaced by new ones, with capital flowing away from the old and into the new.

Example sentence

Voltic’s head of R&D reminded everyone at the meeting that even though the innovations currently being developed in the company may disrupt its existing business, Voltic cannot stand in the way of creative destruction.

Comment

The application of the concept of creative destruction in economics was popularized in the mid-20th century by the Moravia-born finance minister of Austria and Harvard professor Joseph Schumpeter. It is considered a central feature of capitalism, with innovation and entrepreneurship leading to obsolescence of established companies and thereby enabling capital to change hands. Classic examples of creative destruction can be seen in the case of audio cassettes replacing vinyl phonograph records and in turn being replaced by CDs and later digital audio formats, and, most recently, newspapers being replaced by digital media.

Definice

Kreativní destrukce je teoretický ekonomický koncept, podle nějž jsou stará odvětví, společnosti, technologie a produkty průběžně nahrazovanými novými, kdy kapitál opouští staré a plyne do nových.

Příklad použití ve větě

Vedoucí výzkumu a vývoje společnosti Voltic všem připomněl, že ačkoli inovace momentálně vyvíjené ve společnosti mohou narušit její stávající podnikání, společnost Voltic nemůže stát v cestě kreativní destrukce.

Poznámka

Aplikaci konceptu kreativní destrukce v ekonomii popularizoval v polovině 20. století moravský rodák, rakouský ministr financí a harvardský profesor Joseph Schumpeter. Je považována za ústřední rys kapitalismu, kdy inovace a podnikavost vede k zastarání zavedených společností a tím umožňuje změnu vlastnictví kapitálu. Klasické příklady kreativní destrukce lze pozorovat v nahrazení vinylových gramofonových desek audio kazetami, které následně nahradily kompaktní disky a pozdější digitální audio formáty, a v poslední době také nahrazení novin digitálními médii.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us