6
October
2020

Credit crunch /

Úvěrová krize

Business Term of the Day

Definition

Credit crunches are situations in which credit is either not widely available or available only at high cost.

Example sentence

The Bank of England warned that the June referendum on EU membership could lead to a credit crunch if voters opt for a Brexit, as this would decrease foreign investment and increase financing costs.

Comment

Also known as credit squeezes or crises, such situations often arise after banks have experienced many defaults or other losses on loans and are wary or incapable of providing further credit (as was the case during the economic crisis beginning in 2007). In such cases, individuals and companies may find it impossible or prohibitively expensive to obtain financing. This leads to decreased investment and economic activity and may prolong the poor economic conditions that led to the credit crunch. Times where credit is easy to obtain are known as periods of loose credit.

Definice

Úvěrové krize jsou situace, kdy úvěry buď nejsou široce dostupné, nebo jsou dostupné jen za vysokou cenu.

Příklad použití ve větě

Bank of England vydala varování, že červnové referendum o členství v EU by mohlo vést k úvěrové krizi, pokud se voliči rozhodnout pro Brexit, protože by snížil zahraniční investice a zvýšil náklady na financování.

Poznámka

Nazývá se také úvěrové zadrhnutí nebo kreditní kolaps. K těmto situacím často dochází poté, co banky zažily řadu neplnění nebo jiných ztrát z půjček a nemohou nebo se obávají poskytovat další úvěry (což byl případ hospodářské krize, která začala v roce 2007). V takových případech může být pro fyzické osoby i podniky nemožné nebo příliš nákladné získat financování. To vede ke sníženým investicím a snížené ekonomické aktivitě a může prodloužit špatné ekonomické podmínky, které vedly k úvěrové krizi. Období, kdy je naopak snadné získat úvěr, se nazývají obdobím loose credit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us