16
August
2018

Credit history /

Úvěrová historie

Business Term of the Day

Definition

Credit history is a series of records about an individual or organization that summarizes that person’s or entity’s past credit transactions.

Example sentence

GoldBank agreed to provide us with the financing, but, due to shortcomings in our credit history, we would be considered high-risk borrowers.

Comment

Credit history is used in calculating a person’s or entity’s credit rating, which, in turn, expresses a potential borrower’s creditworthiness. This is important information for lenders. A potential borrower with an unfavorable credit history represents a higher risk of default, and the lender should charge a higher interest to cover this risk. A person or company with an excellent credit history and credit rating, meanwhile, may be able to borrow money rather easily and at relatively low interest rates.

Definice

Úvěrová historie je série záznamů o osobě nebo organizaci, která shrnuje minulé úvěrové transakce této osoby.

Příklad použití ve větě

Banka GoldBank souhlasila, že nám poskytne financování, ale kvůli nedostatkům v naší úvěrové historii bychom byli považování za vysoce rizikové vypůjčitele.

Poznámka

Úvěrová historie se používá pro výpočet úvěrového ratingu osoby, která pak vyjadřuje bonitu potenciálního vypůjčitele. Jde o důležitou informaci pro půjčovatele. Potenciální vypůjčitel s nepříznivou úvěrovou historii představuje vyšší riziko selhání, a půjčovatel by měl účtovat vyšší úrok, aby toto riziko pokryl. Osoba nebo společnost s vynikající úvěrovou historii a úvěrovým ratingem si naopak může půjčit peníze snadno a za relativně nízké úrokové sazby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us