29
July
2020

Credit rating /

Úvěrový rating

Business Term of the Day

Definition

A credit rating is an assessment of a debtor’s ability to repay its debt.

Example sentence

The Czech Republic’s low level of public debt has helped contribute to its stable high credit rating.

Comment

Credit ratings are assigned by credit rating agencies that evaluate borrowers’ creditworthiness, or the credit risk associated with their debt. They can be given to countries (sovereign credit ratings), companies (e.g., bond credit ratings, which can also be issued to governments), and individuals (credit scores). Different agencies have different systems for the ratings. The ratings are used by banks when deciding whether to issue a loan as well as by investors when deciding whether a security is low risk (investment grade) or high risk but also potentially high return (e.g., junk bonds).

Definice

Úvěrový rating je hodnocení schopnosti dlužníka splatit svůj dluh.

Příklad použití ve větě

Nízká úroveň státního dluhu pomohla přispět k jejímu stabilně vysokému úvěrovému ratingu.

Poznámka

Úvěrové ratingy jsou udělovány ratingovými agenturami, které stanoví bonitu vypůjčitelů nebo úvěrové riziko související s jejich dluhem. Mohou být udělovány zemím (úvěrový rating státu), podnikům (např. úvěrový rating dluhopisů, který je možné také vydat státům) nebo fyzickým osobám (kreditní skóre). Různé agentury mají různé systémy ratingů. Ratingy používají banky, když se rozhodují, jestli poskytnout půjčku, a také investoři, když se rozhodují, jestli je cenný papír nízkorizikový (investičního stupně) nebo vysoce rizikový ale také potenciálně vysoce ziskový (např. podřadné dluhopisy neboli prašivé obligace).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us