8
September
2020

Credit union /

Družstevní záložna

Business Term of the Day

Definition

A credit union is a financial cooperative owned and controlled by its members, who also share the profits.

Example sentence

In 2010, a campaign called “Move Your Money” was organized in the US, the aim of which was to encourage people to transfer their savings from giant Wall Street banks to community banks and credit unions.

Comment

A credit union is a kind of financial institution providing such common financial services as accepting deposits, providing credits and mortgages, and the like. Unlike at regular banks, however, these services are provided only to members of the credit union. Anyone who has deposited money into a credit union account is a partial owner and participates also in the institution’s profitability. In the past, only members of a participating organization, such as a college alumni association or trade union, were admitted to a credit union. Today, most credit unions accept anybody as a member. Worldwide, credit unions vary in size from small community operations to large institutions with thousands of members. In the U.S., credit unions are considered nonprofit organizations and are exempt from corporate income tax.

Definice

Družstevní záložna je finanční družstvo vlastněné a ovládané svými členy, kteří se také dělí o zisky.

Příklad použití ve větě

V roce 2010 proběhla ve Spojených státech kampaň nazvaná „Move your money”, jejímž cílem bylo pobídnout lidi k tomu, aby převedli své úspory z obřích bank na Wall Street do komunitních bank a družstevních záložen.

Poznámka

Družstevní záložna je typ finanční instituce, která poskytuje běžné finanční služby jako je přijímání vkladů, poskytování úvěrů a hypoték apod. Na rozdíl od běžných bank ovšem, jsou tyto služby poskytovány pouze členům družstva. Když si někdo uloží peníze do družstevní záložny, stává se jejím částečným vlastníkem a má také podíl na zisku instituce. V minulosti se mohli členy družstva stát pouze členové určité organizace, jako např. členové alumni spolku univerzity nebo členové odborového svazu. Dnes však většina družstevních záložen přijme za člena kohokoliv. Celosvětově se družstevní záložny liší zejména velikostí, od malých komunitních až po velké instituce s tisícovkami členů. Ve Spojených státech jsou družstevní záložny považovány za neziskové organizace a jsou osvobozeny od daní z příjmů právnických osob.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us