3
May
2019

Cronyism /

Trafikantství

Business Term of the Day

Definition

Cronyism is the practice engaged in by government and corporate officials when they appoint their friends, family members, and associates to positions of power and/or economic advantage.

Example sentence

Even though the prime minister resigned under pressure due to the corruption investigation, many of her associates remain in power because of the rampant cronyism.

Comment

Although cronyism may be difficult to prove, it presents a serious risk to democracy and to properly regulated and functioning markets. Cronyism may not always even be illegal. For example, doling out various posts, such as ambassadorships or highly-paid memberships on supervisory boards of state-owned companies, is perfectly legal in various jurisdictions. Nepotism is a related term, referring in particular to appointments of family members. The expression “crony capitalism” refers to situations wherein highly placed businesspeople exchange inside information, collude, and engage in other forms of unethical and/or unlawful behaviors and activities.

Definice

Trafikantství je praxe, kterou provádějí státní a podnikoví představitelé, když jmenují své přátele, rodinné příslušníky a kolegy do vlivných a/nebo ekonomicky výhodných pozic.

Příklad použití ve větě

Ačkoli premiérka rezignovala pod tlakem kvůli vyšetřování korupce, řada z jejích kolegů zůstává u moci kvůli rozšířenému trafikantství.

Poznámka

Ačkoli trafikantství může být obtížné prokázat, představuje vážné riziko pro demokracii a správně regulované a fungující trhy. Trafikanství dokonce nemusí vždy být nelegální. Například rozdělování různých pozic, například velvyslanectví nebo dobře placených členství v dozorčích radách společností vlastněných státem, je v různých jurisdikcích zcela legální. Souvisejícím termínem je nepotismus, který odkazuje konkrétně na jmenování rodinných příslušníků. Výraz “jánabráchismus” v kapitalismu odkazuje konkrétně na situace, ve kterých si vysoce postavení byznysmeni vyměňují interní informace, praktikují koluzi a další formy neetického a/nebo protiprávního jednání a činností.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us