4
October
2022

Cross-selling /

Křížový prodej

Business Term of the Day

Definition

Cross-selling is the sale of additional related products or services to existing clients.

Example sentence

Roulette Insurance Inc. acquired Besttrade, a brokerage firm, with the intention of cross-selling the two companies’ products to their clients.

Comment

Cross-selling is used by companies to expand their sales without the need to expand the client base through such expensive means as advertising. Cross-selling can also be beneficial in maintaining brand awareness and improving brand loyalty. In addition, it may bring advantageous synergistic effects as well as economies of scale.

Definice

Křížový prodej je prodej dalších souvisejících výrobků nebo služeb stávajícím klientům.

Příklad použití ve větě

Pojišťovna Roulette Insurance Inc. provedla akvizici makléřské firmy Besttrade za účelem křížového prodeje produktů obou společností jejich klientům.

Poznámka

Křížový prodej využívají společnosti k rozšíření svých tržeb, aniž by musely rozšiřovat klientskou základnu nákladnými prostředky jako reklamou. Křížový prodej také může být prospěšný pro udržení povědomí o značce a zlepšení loajality ke značce. Kromě toho mohou přinést užitečné synergické efekty a také úspory z rozsahu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us