16
March
2016

Crowdfunding /

Crowdfunding

Business Term of the Day

Definition

Crowdfunding is collecting financing through contributions from large numbers of people.

Example sentence

Having exhausted all traditional means of obtaining money, the team behind the ACME rocket turned to crowdfunding to raise the capital necessary to start production.

Comment

Crowdfunding is a form of alternative finance, existing outside such normal financing channels as banks and capital markets. It enables people developing a service or product to raise awareness even prior to launch, utilize supporters’ own networks for marketing, and test the waters before committing to full production. Potential customers or investors may not fully trust crowdfunding campaigns without complete products, however, and increased visibility can multiply the negative reputational effects of a failure to deliver. Crowdfunding can be divided into donation-based crowdfunding where people donate to charitable causes without receiving anything in return, equity crowdfunding where investors receive equity (usually in the form of securities) in a company to be created, and rewards-based crowdfunding where investors receive rewards that are frequently tiered based on the contributed amount (e.g., ranging from an acknowledgment of support to the opportunity to have input into product design).

Definice

Crowdfunding je způsob financování pomocí výběru příspěvků od velkého počtu lidí.

Příklad použití ve větě

Po vyčerpání všech tradičních prostředků pro získání peněz se tým, který stojí za raketou ACME, rozhodl obrátit ke crowdfundingu, aby získali kapitál potřebný pro zahájení vyroby.

Poznámka

Crowdfunding je formou alternativního financování, které funguje vedle běžných finančních kanálů, jako například bank a kapitálových trhů. Umožňuje zvýšit povědomí o službě nebo produktu ještě před jejich uvedením na trh, využít k marketingu sítě samotných podporovatelů a otestovat trh před tím, než se výrobce zaváže k plné výrobě. Potenciální zákazníci nebo investoři ale nemusí zcela věřit crowdfundingovým kampaním bez hotových produktů a zvýšená viditelnost může znásobit negativní dopad na reputaci způsobenou nesplněním. Crowdfunding je možné rozdělit na charitativní crowdfunding, kde lidé darují peníze na charitativní účely, aniž by něco dostali výměnou, podílový crowdfunding, kde investoři dostávají majetkové podíly (obvykle v podobě cenných papírů) v potenciálně zakládané společnosti, a odměnový crowdfunding, kde investoři dostávají odměny, které jsou často odstupňované podle výše příspěvku (mohou například sahat od poděkování za podporu po možnost zasahovat do designu produktu).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us