9
February
2018

Cryptocurrency /

Kryptoměna

Business Term of the Day

Definition

A cryptocurrency is a digital currency protected by cryptographic measures.

Example sentence

Ms. Dawson considered investing in cryptocurrencies but concluded that she was not willing to accept the lack of regulation and excessive volatility.

Comment

Cryptocurrencies are an example of financial technology or fintech. Although the first cryptocurrencies were created in the 1980s, they only became widely known after the establishment of Bitcoin in 2009. Bitcoin is the first decentralized cryptocurrency, which means the transactions are not mediated by any central authority. Instead, each transaction is executed, settled and recorded using a distributed ledger called blockchain and verified by mining – a computationally demanding process for which the miners are rewarded with new currency. Although Bitcoin has enjoyed considerable publicity due to its high growth rate, there are concerns over a potential market bubble. Furthermore, the identity of its creator is unknown, cryptocurrencies may be used for money laundering, and mining consumes very high amounts of electricity. Bitcoin has been followed by a number of other cryptocurrencies, none of which have yet matched Bitcoin’s success.

Definice

Kryptoměna je digitální měna chráněná kryptograficky.

Příklad použití ve větě

Paní Dawsonová zvažovala investici do kryptoměn, ale usoudila, že není ochotna přijmout nedostatek regulací a přílišnou volatilitu.

Poznámka

Kryptoměny jsou příkladem finanční technologie neboli fintech. Ačkoli byly kryptoměny vynalezeny již v 80. letech 20. století, vešly v širší známost až po roce 2009, kdy byl vytvořen Bitcoin. Bitcoin je první decentralizovanou kryptoměnou, což znamená, že transakce nejsou zprostředkovány žádnou centrální autoritou. Místo toho je každá transakce vykonána, zúčtována a zaznamenána pomocí distribuovaných záznamů nazývaných blockchain a ověřena těžbou – výpočetně náročným procesem, za který jsou těžaři odměněni novou měnou. Přestože si Bitcoin díky svému vysokému růstu vysloužil vysokou publicitu, existují obavy z možné tržní bubliny. Kromě toho není známá totožnost jeho tvůrce, kryptoměny mohou být používané k praní špinavých peněz a těžení spotřebovává velké množství elektrické energie. Bitcoin následovala celá řada dalších kryptoměn, z nichž se však zatím žádná úspěchu Bitcoinu nevyrovnala.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us