2
December
2022

Cryptowinter /

Kryptozima

Business Term of the Day

Definition

A cryptowinter is a situation on the cryptocurrency market wherein the prices of cryptocurrencies decrease significantly and remain low for an extended period of time.

Example sentence

The cryptowinter of 2022 is said to have been started by the crash of Terra, but, whatever was the cause, it is so far impossible to tell how long this cryptowinter will last or if the crypto markets will recover at all.

Comment

Cryptowinter is, simply put, equivalent to the more conventional bear market. Cryptowinters appear to occur in cycles, but, because of cryptocurrencies’ high price volatility, they are near impossible to predict. In addition, there is not yet any defined threshold to determine when precisely a cryptowinter starts. A difficult period might last several years, and during such time people would gradually lose interest in investing on the crypto market. With prices falling dramatically, it should not be surprising that people in the cryptocurrencies sector will lose jobs and some companies will collapse into bankruptcy. Suffering the most will typically be young startups, most of which will not survive, but the top companies will not be spared either. A lot of them will lay off staff and cut budgets.

Definice

Kryptozima (cryptowinter) je situace na trhu s kryproměnami, při které se cena kryptoměn výrazně snižuje a dlouhodobě zůstává nízká.

Příklad použití ve větě

Kryptozima roku 2022 údajně začala propadem Terry, ale ať už byla příčina jakákoli, nelze zatím říct, jak dlouho tato kryptozima potrvá, ani jestli se krypto trhy vůbec kdy vzpamatují.

Poznámka

Zjednodušeně řečeno je kryptozima ekvivalentem obvyklejšího medvědího trhu. Kryptozimy zřejmě nasávají v cyklech, ale protože kryptoměny mají velice volatilní cenu, jejich příchod je téměř nemožné předpovídat. Navíc zatím není jasně definovaný práh, který by přesně určil, kdy kryptozima začíná. Těžké období může trvat několik let a v průběhu času lidé postupně ztrácejí zájem investovat na krypto trhu. Spolu s prudkým poklesem cen také není překvapivé, že lidé ze sektoru kryptoměn ztrácejí práci a některé společnosti bankrotují. Nejvíce většinou utrpí mladé stratupy, z nichž většina nepřežije, ale ani zaběhlé společnosti nebývají ušetřeny. Mnoho z nich se uchyluje k propouštění a škrtům v rozpočtech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us