19
August
2022

Customer acquisition cost /

Náklady na získání zákazníka

Business Term of the Day

Definition

Customer acquisition cost (CAC) is a business metric specifying the investment a business makes in attracting and locking in a new customer.

Example sentence

Clearview Windows has calculated its customer acquisition cost in recent years to be $83, which may seem like a lot, but it is actually a good number considering that the least expensive window the company manufactures generates a profit before CAC of $320.

Comment

To calculate customer acquisition cost, it is necessary to divide total expenses for sales and marketing (these include advertising, salaries, professional services such as design or software, and other related costs) by the number of new customers acquired over a given time period. This aspect of business analysis is very closely related to customer lifetime value: it is only worth investing to win such a customer whose lifetime value is greater than the acquisition cost.

Definice

Náklady na získání zákazníka (označováno též jako CAC) je podnikatelská metrika představující firemní investici do získání a udržení nového zákazníka.

Příklad použití ve větě

Firma Clearview Windows spočítala, že její náklady na získání zákazníka byly v posledních letech 83 dolarů, což se může zdát hodně, ale ve skutečnosti jde o pěkné číslo, když se vezme v úvahu, že nejlevnější okno, které firma vyrábí, má před odečtením CAC zisk 320 dolarů.

Poznámka

K výpočtu nákladu na získání zákazníka je potřeba vydělit celkové výdaje na prodej a marketing (ty zahrnují třeba reklamu, platy, specializované služby jako design nebo software a jiné související náklady) počtem nových zákazníků získaných v určeném časovém rozmezí. Tento aspekt obchodní analýzy je úzce spojen s hodnotou vztahu se zákazníkem: vyplatí se investovat jen do takového zákazníka, jehož vztah se společností vynese víc, než jaké byly náklady na jeho získání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us