5
September
2019

Customer base /

Zákaznická báze

Business Term of the Day

Definition

A customer base, or a client base, is the group of a company’s regular customers.

Example sentence

BigRed announced the figures for last year showing that it successfully grew its revenues, earnings, and customer base.

Comment

If it is to grow its sales volume, and therefore its revenues, a company should maintain and develop its existing customer base, even as it continuously expands that customer base. Companies develop and expand their customer bases through such various marketing methods as advertising, personal selling (or relationship marketing), increasing customer satisfaction, word-of-mouth, promotions, loyalty discounts, and offering new products or services aimed at a different demographic.

Definice

Zákaznická báze, nebo klientská báze, je skupina pravidelných zákazníků dané společnosti.

Příklad použití ve větě

Společnost BigRed oznámila, že údaje za poslední rok ukazují, že úspěšně zvýšila své tržby, výnosy i zákaznickou bázi.

Poznámka

Pokud chce společnost zvýšit svůj objem prodeje a tím svoje tržby, měla by udržovat a rozvíjet svou stávající zákaznickou bázi a zároveň ji průběžně rozšiřovat. Společnosti rozvíjejí a rozšiřují své zákaznické báze pomocí různých marketingových metod jako je reklama, osobní prodej (nebo vztahový marketing), zvyšování spokojenosti zákazníků, ústní reklama, propagace, věrnostní slevy, a nabízení nových produktů zaměřených na jinou demografii.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us