6
June
2022

Customer engagement /

Zapojení zákazníka

Business Term of the Day

Definition

A component of successful brand management, customer engagement consists in intentional, consistent, and long-term development of the customer–company relationship resulting in customer satisfaction, loyalty, and greater brand awareness.

Example sentence

A 2016 customer engagement survey determined that customers who receive a response on a brand’s social media are 3% to 20% more likely to spend money on that brand’s products.

Comment

There are two types of customer engagement: offline and online. Offline customer engagement involves, for example, advertisement opportunities already existing prior to widespread use of the internet, such as posters, radio, and television. Online customer engagement is a more recent development and can have much greater impact. People may even create online communities revolving around a product or brand and serving as a meeting place, where they can comment and share their experiences. A customer is truly engaged when he or she feels respected and listened to, for example by receiving a response on social media. Engaged customers remain loyal to the brand.

Definice

Úspěšné řízení značky zahrnuje zapojení zákazníka, což je cílený, důsledný a dlouhodobý vývoj vztahu mezi firmou a zákazníkem, který vede ke spokojenosti a věrnosti zákazníka a lepšímu povědomí o značce.

Příklad použití ve větě

Průzkum o zapojení zákazníka z roku 2016 uvedl, že zákazníci, kteří obdrželi odpovď na sociálních médiích značky, jsou s pravděpodobností vyšší o 3 % až 20 % ochotní koupit si její produkty.

Poznámka

Existují dva druhy zapojení zákazníka: offline a online. Offline zapojení zákazníka zahrnuje reklamní příležitosti, které se používaly před rozšířením internetu, tedy plakáty, rádio a televizi. Online zapojení zákazníka je novější model a má mohen širší dosah. Lidé mohou dokonce vytvářet online komunity týkající se produktu nebo značky, kde se setkávají, mohou sdílet své zkušenosti a komentovat je. Zákazník je doopravdy zapojený, když se cítí být respektovaný a vyslyšený, například při obdržení odpovědi na sociálních médiích. Zapojení zákazníci zůstávají značce věrní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us