9
March
2018

Customer experience /

Zkušenost zákazníka

Business Term of the Day

Definition

Customer experience (CX) consists in the customers’ perceptions of their interactions with a company.

Example sentence

ByCall’s internal audit indicated several problems with customer experience, in particular long waiting times on support phone calls and customers’ having repeatedly to explain the problem each time the call is transferred.

Comment

Customer experience encompasses such factors as a company’s positioning, brand, customer service, customer care, and product quality. Many companies consciously work to improve CX through customer experience management (CXM or CEM), which endeavors to strengthen customer loyalty.

Definice

Zkušenost zákazníka spočívá v tom, jak zákazníci vnímají své interakce se společností.

Příklad použití ve větě

Vnitřní audit společnosti ByCall ukázal na několik problémů se zkušeností zákazníka, zejména dlouhé čekací lhůty na telefonátech podpory a nutnost, aby zákazníci opakovaně vysvětlovali svůj problém po každém přesměrování hovoru.

Poznámka

Zkušenost zákazníka zahrnuje faktory jako například umisťování společnosti, značka, zákaznický servis, péče o zákazníky, a kvalitu produktu. Řada společností vědomě pracuje na vylepšování zkušenosti zákazníka prostřednictvím řízení zkušenosti zákazníka (i v češtině často CXM nebo CEM), jehož cílem je posílení loajality zákazníka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us