25
January
2019

Customer interface /

Zákaznické rozhraní

Business Term of the Day

Definition

Customer interface is the point of contact between a seller and a customer.

Example sentence

After analyzing Rentico’s purchase funnel data, the sales consultant concluded that the company should focus on improving its customer interface.

Comment

This term comprises human interaction with cashiers and salespeople as well as such technical solutions as webstores and automated telephone lines. In the technical sense, it may overlap with user interface. Businesses generally must balance optimizing customer interfaces to provide the best customer experience while also fulfilling other such purposes the interface might serve as collecting personal data, offering additional products and services, and efficiently serving as many customers as possible. In this age of digital selling, locking a current or potential customer into the interface is fundamentally important – and valuable. For instance, once a company providing online services (like Amazon, Uber or Airbnb, for example) has its app on a current or potential customer’s mobile phone, has obtained the customer’s personal information and consent with its terms and conditions, and has begun to collect data on that person, the probability of doing business with that individual may have increase dramatically.

Definice

Zákaznické rozhraní je bod styku mezi prodejcem a zákazníkem.

Příklad použití ve větě

Po analýze údajů z prodejního trychtýře společnosti Rentico prodejní konzultant došel k závěru, že by se společnost měla zaměřit na zlepšování svého zákaznického rozhraní.

Poznámka

Tento termín zahrnuje mezilidskou interakci s podkladními i prodejci stejně jako technická řešení jako e-shopy a automatizované telefonní linky. V technickém smyslu se může překrývat s uživatelským rozhraním. Podniky obecně musí vyvážit optimalizaci zákaznických rozhraní, aby poskytly nejlepší zkušenost zákazníka a zároveň splnily další účely, které toto rozhraní může mít, jako sběr osobních dat, nabízení dalších produktů a služeb, a efektivní obsluhování co největšího počtu zákazníků. V dnešní době digitálního prodeje má uzamčení aktuálního nebo potenciálního zákazníka do rozhraní zásadní – a hodnotný – význam. Například jakmile společnost poskytující online služby (jako například Amazon, Uber nebo Airbnb) dostane svou aplikaci na mobilní telefon současného nebo potenciálního zákazníka, získala osobní informace zákazníka a jeho souhlas se svými podmínkami a začala sbírat údaje o dané osobě, pravděpodobnost, že s touto osobou bude dělat byznys, pravděpodobně dramaticky vzrostla.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us