2
September
2022

Customer lifetime value /

Hodnota vztahu se zákazníkem

Business Term of the Day

Definition

Customer lifetime value (CLV) is the value of a customer to a business over the whole time of the customer–business relationship’s existence, including the relationship into the future.

Example sentence

I’ve been ordering burgers from the same restaurant for over 3 years and I have no intention to take my business elsewhere, so I have to assume that I generate considerable customer lifetime value for their business.

Comment

Whereas customer profitability (CP) is a metric of a customer–company relationship so far or during a specified period (say 1 year), customer lifetime value or predictive CLV, shows the expected value of the relationship also in the future. There are several formulas for calculating customer lifetime value, the simplest being the average value per sale × number of transactions per year × retention period measured in years. The customer lifetime value concept helps companies to concentrate on maintaining healthy relationships with their customers and, together with other business analysis tools, to improve the business’s potential for long-term growth. Forecasting the customer lifetime value enables a business to adjust product pricing, advertising, customer service levels, and customer acquisition costs.

Definice

Hodnota vztahu se zákazníkem je hodnota, jakou má zákazník pro společnost po celou dobu trvání jejich vztahu včetně vztahu budoucího.

Příklad použití ve větě

Už přes tři roky si objednávám hamburgery ze stejné restaurace a nemám v plánu přecházet k jiné, takže myslím, že v mém případě je hodnota vztahu se zákazníkem pro podnik značná.

Poznámka

Zatímco ziskovost zákazníka je měřítko vztahu mezi firmou a zákazníkem od počátku po současnost či po určenou dobu (řekněme jeden rok), hodnota vztahu se zákazníkem nebo prediktivní CLV představuje pravděpodobnou hodnotu vztahu i v budoucnosti. Existuje několik vzorců pro výpočet hodnoty vztahu se zákazníkem, z nichž nejjednodušší je průměrná hodnota nákupu × počet transakcí za rok × doba, po kterou si společnost zákazníka udrží měřená v letech. Koncept hodnoty vztahu se zákazníkem pomáhá společnostem soustředit se na udržování kvalitního vztahu se zákazníky a spolu s dalšími nástroji obchodní analýzy zlepšují potenciál společnosti k dlouhodobému růstu. Díky předpovídané hodnotě vztahu se zákazníkem může společnost přizpůsobovat ceny produktů, reklamu, úroveň zákaznické služby a náklady na získání zákazníka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us