15
April
2021

Customer relationship management (CRM) /

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Business Term of the Day

Definition

CRM is the process of analyzing and managing interactions with customers.

Example sentence

ACME has expanded its CRM system to incorporate also information that it gathers from sales to other businesses in addition to its successful work with individual customers.

Comment

CRM comprises efforts to understand how current interactions with customers work as well as efforts to improve future interactions. CRM approaches generally include analysis of big data on how customers have interacted with the organization through such various channels as its website, telephone, and social media. The organization may use the output from such analysis to increase sales, satisfaction, and customer retention and perhaps even to predict customer behavior through trend analysis. CRM systems can collect data in real time and work in conjunction with real-time marketing.

Definice

CRM (zkratka se používá i v češtině) je proces analýzy a řízení interakcí se zákazníky.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME rozšířila svůj CRM systém, aby kromě své úspěšné práce s jednotlivými zákazníky také zahrnoval informace, které nasbírá z prodejů ostatním podnikům.

Poznámka

CRM zahrnuje snahy porozumět tomu, jak fungují aktuální interakce se zákazníky, a také snahy zlepšit interakce budoucí. Přístupy k CRM obecně zahrnují analýzy velkých dat ohledně toho, jak zákazníci interagovali s organizací prostřednictvím různých kanálů jako jejích webových stránek, telefonu a sociálních médií. Organizace může využít výstupy této analýzy pro zvýšení tržeb, spokojenosti a retenci zákazníků a případně i pro predikci chování zákazníků pomocí analýzy trendů. CRM systémy mohou přijímat data v reálném čase a pracovat společně s marketingem v reálném čase.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us