5
October
2020

Customer service /

Zákaznická podpora

Business Term of the Day

Definition

Customer service refers to the process of ensuring customer satisfaction with a product or service by providing support before as well as after purchase.

Example sentence

After introducing our new product to the market, we set up a special customer service hotline to provide support for customers who are unsure how to use the appliance.

Comment

A comprehensive approach to customer service includes providing information as needed by a potential customer, winning and accepting the order, then continuing to serve the customer after the sale. An example of customer service is the provision of telephone or online support through various channels such as email, web forms, or social media. Many companies invest a considerable amount of money into customer service to ensure customer satisfaction and continuing revenue. In a world where many companies offer similar products or services, customer service may be a key way of gaining a competitive edge. Good customer service increases customer loyalty and supports positive feedback, which comes mainly in the form of positive reviews and recommendations for a product or service on various internet channels and by word of mouth. Providing good customer service usually relies on the following key aspects: knowing who the customers are and what they want, analyzing customers’ feedback and acting upon it, and responding adequately to any problems raised or encountered by  unsatisfied customers.

Definice

Zákaznická podpora odkazuje na proces, který zajišťuje spokojenost zákazníků s výrobkem nebo službou díky poskytování podpory jak před prodejem, tak i po něm.

Příklad použití ve větě

Poté, co jsme na trh uvedli náš nový produkt, zřídili jsme speciální linku zákaznické podpory pro ty zákazníky, kteří si nejsou jistí, jak zařízení používat.

Poznámka

Komplexní přístup k zákaznickému servisu zahrnuje poskytování informací potenciálním zákazníkům, získávání a přijímání objednávek a také následnou službu zákazníkům po prodeji. Příkladem zákaznického servisu je poskytování telefonické nebo online podpory skrze různé kanály jako například email, webové formuláře nebo sociální sítě. Mnoho firem investuje do zákaznické podpory nemalé peníze, aby si zajistili spokojenost zákazníků a trvalé příjmy. Ve světě, kde mnoho firem poskytuje podobné výrobky a služby, může být zákaznický servis cestou k získání konkurenční výhody. Dobrý zákaznický servis zvyšuje loajalitu zákazníků a podporuje pozitivní zpětnou vazbu, která přichází zejména ve formě pozitivních recenzí a doporučení produktu nebo služby na různých internetových kanálech a ve fromě osobního doporučení. Poskytování dobrého zákaznického servisu obvykle zahrnuje následující klíčové aspekty: vím, kdo jsou moji zákazníci a co chtějí, analyzuji zpětnou vazbu zákazníků a počínám si podle ní a adekvátně reaguji na stížnosti a problémy, které vznesli nebo se kterými se setkali  nespokojení zákazníci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us