30
September
2020

Customs union /

Celní unie

Business Term of the Day

Definition

A customs union consists of a group of countries that have reduced trade barriers among themselves and at the same time established common external tariffs.

Example sentence

Great Britain needs to negotiate a new trade deal with the European Union before the end of 2020, at which time it will cease to be a part of the EU customs union.  

Comment

A customs union involves a certain degree of economic integration that is somewhat greater than in the case of a free trade area. A still higher level of integration exists in what is termed a common market. A customs union, then, can be considered as falling somewhere in between these other two forms of international economic integration. Probably the best known example of a functioning customs union is the one that was formed among the European Union (EU) states and covers all goods without exceptions. Tariffs paid for goods entering the EU provide one of the few sources of funding that go directly to the EU budget. The EU is in a customs union also with Andorra, Monaco, San Marino, and Turkey, but the customs union with Turkey does not cover agricultural products and some other items. Another example of a customs union is the South American customs union (MERCOSUR), which has some full members and some associate-member countries and also does not cover all tradable items.

Definice

Celní unii tvoří skupina zemí, které navzájem mezi sebou omezily překážky obchodu a zároveň uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím.

Příklad použití ve větě

Velká Británie potřebuje vyjednat novou obchodní dohodu s Evropskou unií do konce roku 2020, kdy přestane být součástí celní unie EU.

Poznámka

Celní unie je určitým stupněm ekonomické integrace, který je o něco těsnější než jak je tomu v případě zóny volného obchodu. Ještě o něco vyšší úroveň integrace se pak nazývá společný trh. Celní unie spadá někam mezi tyto dvě formy mezinárodní ekonomické integrace. Pravděpodobně nejznámějším příkladem fungující celní unie je ta, která byla vytvořená mezi státy Evropské unie a zahrnuje bez výjimky všechno zboží. Cla, která se platí za zboží přivážené do EU, jsou jedním z mála zdrojů financí, který jde rovnou do rozpočtu EU. EU je v celní unii ještě s Andorou, Monakem, San Marinem a Tureckem, nicméně celní unie s Tureckem se netýká zemědělských produktů a některých dalších položek. Jiným příkladem celní unie je jihoamerická celní unie (MERCOSUR), která má členy s plným členstvím a přidružené členy a také nepokrývá všechny obchodovatelné položky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us