28
November
2022

Cyber Monday /

Cyber Monday

Business Term of the Day

Definition

Cyber Monday is the Monday following Thanksgiving in the US and is generally seen as the largest online shopping day in the year in the US and other countries.

Example sentence

In 2015, online revenues in the US on Cyber Monday topped $3 billion for the first time in history, with sales conducted through mobile devices making up more than one-quarter of all sales.

Comment

Following the success of marketing Black Friday as the start of the Christmas shopping season, retailers began using the term Cyber Monday at the beginning of the 21st century. Online retailers offer large discounts on Cyber Monday to spur high sales volume. Although it began in the US, the term has spread to other countries, sometimes corresponding to the same date and sometimes a different date more appropriate for the location (as most other countries do not celebrate Thanksgiving as in the US). The popularity of the day has led to the development of Cyber Week, which extends the sales over a whole week. Despite the global popularity of the term Cyber Monday, the largest online shopping day in the world is actually Singles’ Day, a popular online shopping day in China.

Definice

Cyber Monday (Kyber pondělí) je pondělí, které následuje po Díkůvzdání v USA a obecně se považuje za den s největšími nákupy online v roce v USA a dalších zemích.

Příklad použití ve větě

V roce 2015 onlinové tržby USA na Cyber Monday poprvé v historii překonaly 3 miliard dolarů, s tím, že prodeje prostřednictvím mobilních zařízení tvořily více než jednu čtvrtinu všech prodejů.

Poznámka

Po úspěšném marketingu Černého pátku coby začátku období vánočních nákupů začali prodejci na začátku 21. století používat termín Cyber Monday. V tento den internetoví prodejci nabízejí velké slevy, aby povzbudili velký objem prodejů. Ačkoli tento termín pochází z USA, rozšířil se také do dalších zemí. Někdy označuje stejné datum a jindy odlišné datum, které je v daném místě vhodnější (jelikož většina ostatních zemí neslaví Díkůvzdání tak jako USA). Popularita tohoto dne vedla ke stanovení Cyber Week (Kyber týdne), který slevy prodlužuje na celý týden. Navzdory mezinárodní popularitě termínu Cyber Monday je ve skutečnosti dnem s celosvětově největším objemem nákupů přes internet Den nezadaných, populární den online nákupů v Číně.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us