13
September
2018

Cyberattack /

Kyberútok

Business Term of the Day

Definition

Drawing upon an ISO/IEC definition, a cyberattack can be characterized as an “attempt to destroy, expose, alter, disable, steal or gain unauthorized access to or make unauthorized use of” computer systems or data via a computer network.

Example sentence

After a lengthy investigation, it turned out that the fire in Voltic’s battery plant had been caused not by a cyberattack but simply by faulty settings in the machinery.

Comment

Cyberattacks have become a serious threat to individuals, companies, and even governments as increasing numbers of systems are computer-controlled. Such attack can be passive (only in order to obtain information from the target) or active (interfering with or damaging the target’s system or systems). Attacks may use such methods as scams, phishing, exploiting unpatched vulnerabilities in various programs, viruses, social engineering, distributed denial of service (DDoS), and wiretapping. Cyberattacks are among those threats that are prepared for as a part of business continuity planning, but the specific area known as cybersecurity is itself an important functional area in many organizations.

Definice

Podle definice ISO/IEC lze kyberútok charakterizovat jako „pokus zničit, odhalit, změnit, vyřadit, ukrást, nebo získat neoprávněný přístup nebo neoprávněně využít“ počítačové systémy nebo data z počítačové sítě.

Příklad použití ve větě

Po dlouhém vyšetřování se ukázalo, že požár v továrně na baterie společnosti Voltic nebyl způsoben kyberútokem, ale prostě chybným nastavením strojů.

Poznámka

Kyberútoky se staly vážnou hrozbou pro jednotlivce, společnosti a dokonce i státy, spolu se vzrůstajícím počtem systémů ovládaných počítači. Tyto útoky mohou být pasivní (pouze pro získání informací z cíle) nebo aktivní (narušují nebo poškozují cílový systém). Útoky mohou využívat metody jako podvody, phishing, zneužívání neopravených zranitelných míst různých programů, viry, sociální inženýrství, distribuované odepření služby, a odposlechy. Kyberútoky jsou jednou z hrozeb, na které se připravuje plánování zachování provozu, ale konkrétní oblast nazývaná kyberbezpečnost je sama o sobě důležitou funkční součástí řady organizací.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us