15
December
2016

Dark pool /

Temná tůň

Business Term of the Day

Definition

Dark pools are limited-access trading venues characterized by non-disclosure of a trader’s identity and transaction volume until a trade’s execution.

Example sentence

To prevent price distortion, ACME arranged to purchase a large stake in Duff Breweries through a broker’s dark pool.

Comment

Dark pools are a form of alternative trading systems and provide an over-the-counter market for off-exchange transactions. The money in these dark pools is referred to as dark liquidity. Similarly, markets with limited public interaction may be referred to as gray pools. Dark pools were established in order to prevent information about block trades available on a public exchange before settlement from distorting final prices such as might be caused by high-frequency trading (HFT). There are conflicting opinions whether the existence of dark liquidity and the related markets increases total liquidity through competition or decreases it through fragmentation. Despite the ominous name, it should also be noted that in the U.S., for example, dark pools are actually highly regulated.

Definice

Temné tůně jsou obchodní systémy s omezeným přístupem charakterizované nezveřejňováním identity obchodníka a objemu transakce až do provedení transakce.

Příklad použití ve větě

Aby společnost ACME předešla zkreslení ceny, zařídila koupi velkého podílu pivovaru Duff Breweries prostřednictvím makléřovy temné tůně.

Poznámka

Temné tůně (často se používá i anglický termín „dark pools“) jsou formou alternativních obchodních systémů a poskytují mimoburzovní trh pro mimoburzovní transakce. Peníze v těchto temných tůních se označují jako temná likvidita. Trhy s omezenou interakcí s veřejností se mohou označovat jako šedé tůně. Temné tůně byly založeny, aby zabránily informacím o blokových obchodech dostupným na veřejné burze před vypořádáním transakce ve zkreslování jejich konečné ceny. Temné tůně mohou také poskytovat určitou ochranu před vysokofrekvenčním obchodováním (HFT). Existují protichůdné názory ohledně toho, jestli existence temné likvidity a souvisejících trhů zvyšuje celkovou likviditu prostřednictvím konkurence, nebo ji snižuje prostřednictvím fragmentace. Navzdory zlověstnému jménu je nutné poznamenat, že například v USA temné tůně ve skutečnosti podléhají přísným regulacím.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us