25
April
2018

Dark traffic /

Temná návštěvnost

Business Term of the Day

Definition

The term dark traffic refers to website visits which are not attributable to analyzed sources.

Example sentence

The analysts recommended that we increase the use of campaign tags and use more custom landing pages to drive down the percentage of our dark traffic.

Comment

The lack of information on sources of dark traffic results from the absence of referral data. Whenever a user manually types in a web address, for example, the website’s analytical tool has no information to work with. Other sources of dark traffic include links from secured websites, emails, certain mobile apps, and generally any link that does not include the appropriate tags. The term is important for web analytics, which is the effort to analyze web traffic in order to subsequently increase it through search engine optimization (SEO), social media marketing, and other methods. Dark traffic may account for tens of percentage points of total traffic, and therefore understanding its sources may be critical for success. Various tools refer to dark traffic using different terms, such as “direct traffic” or “organic traffic”.

Definice

Termín temná návštěvnost označuje návštěvy webu, které nelze přisoudit analyzovaným zdrojům.

Příklad použití ve větě

Analytici nám doporučili, abychom používali více kampaňových tagů a více vlastních vstupních stránek ke snížení procentního podílu naší temné návštěvnosti.

Poznámka

Nedostatek informací o zdrojích temné návštěvnosti je způsoben absencí údajů o zdroji odkazu. Když uživatel vyplní webovou adresu ručně, analytický nástroj webu nemá žádné informace, se kterými by mohl pracovat. Další zdroje temné návštěvnosti zahrnují odkazy ze zabezpečených webů, emailů, určitých mobilních aplikací, a obecně jakéhokoli odkazu, který nezahrnuje příslušné tagy. Tento termín je důležitý pro webovou analýzu, což je snaha analyzovat návštěvnost webu pro její následné zvýšení prostřednictvím optimalizace pro vyhledávače, marketingu na sociálních médiích, a dalších metod. Temná návštěvnost může představovat desítky procentních bodů celkové návštěvnosti, a proto může být pochopení jejích zdrojů zásadní pro úspěch. Různé nástroje označují temnou návštěvnost různými termíny jako „přímá návštěvnost“ a „organická návštěvnost“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us