19
October
2021

Data center /

Datové centrum

Business Term of the Day

Definition

A data center is a place where an organization’s IT equipment, especially servers and related technologies, is physically located.

Example sentence

The world’s largest data center is in China and occupies about 1 million square meters.

Comment

As a growing amount of software is today provided as a service and day-to-day work is moving increasingly into the cloud, small and large data centers need to be built in order to provide storage systems, servers, routers, switches and other related technological components. Data centers are designed for uninterrupted operation and maximum security (physical security, such as fire and flood suppression systems, as well as cyber security). They consume enormous amounts of electrical energy (data centers are powered by electricity and need also intensive cooling) and always need backup power sources. Services provided by data centers are critical to most business operations today.

Definice

Datové centrum je místo, kde se fyzicky nachází IT vybavení určité organizace, zejména servery a související technologie.

Příklad použití ve větě

Největší datové centrum na světě je v Číně a zabírá přibližně 1 milion metrů čtverečních.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že stále větší množství softwaru je dnes poskytováno jako služba a každodenní práce se stále více přesouvá do cloudu, je třeba budovat malá i velká datová centra, aby bylo možné poskytovat uložiště, servery, routery, přepínače a jiné související technologické komponenty. Datová centra jsou navržena tak, aby mohla fungovat v nepřetržitém provozu a poskytovat maximální zabezpečení (fyzické zabezpečení, jako jsou protipožární nebo protipovodňové systémy, ale také zabezpečení z hlediska kybernetické bezpečnosti). Datová centra spotřebovávají obrovské množství elektrické energie (jednak jsou napájena elektřinou a jednak potřebují intenzivní chlazení) a vždy potřebují i záložní zdroje energie. Služby poskytované datovými centry jsou dnes klíčové pro provoz většiny podniků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us