17
September
2018

Dawn raid /

Nájezd za úsvitu

Business Term of the Day

Definition

Used literally or figuratively, the term dawn raid refers to a surprise attack first thing in the morning.

Example sentence

While the plan for a dawn raid on GoldBank’s stock sounded tempting, we had to remind the CEO that current regulations and probable standing orders would be likely to thwart such an attempt.

Comment

The term comes from the literal military usage, but it is now used in two contexts within business. The first meaning, still close to the original one, is used for morning raids by the police to seize suspects and/or evidence in companies and other organizations under investigation. The other, less literal meaning refers to attempts to acquire a substantial share in a company’s stock just as the markets open in the morning, usually in preparations for a hostile takeover.

Definice

Termín nájezd za úsvitu se používá doslovně nebo v přeneseném významu pro překvapivý útok hned zrána.

Příklad použití ve větě

Ačkoli plán na nájezd za úsvitu na akcie společnosti GoldBank zněl lákavě, museli jsme generálnímu řediteli připomenout, že aktuální předpisy a pravděpodobné stálé příkazy pravděpodobně by takový pokus zvrátily.

Poznámka

Tento termín pochází z doslovného vojenského užití, ale nyní se používá v podnikání ve dvou kontextech. První význam, stále blízký původnímu, se používá pro ranní zásahy policie za účelem zadržení podezřelých a/nebo důkazů ve vyšetřovaných společnostech a jiných organizacích. Druhý význam, méně doslovný, označuje pokusy o získání podstatného podílu na akciích společnosti hned při ranním otevření trhů, obvykle při přípravě nepřátelského převzetí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us