20
May
2016

Day trader /

Intradenní obchodník

Business Term of the Day

Definition

Day traders are people who buy and sell financial instruments within a single day.

Example sentence

ACME is hoping that its new RunRun service, which tracks social media activity to predict market development, will appeal to day traders looking for an edge.

Comment

Day traders will close all of their financial positions by the end of the trading day, meaning that any securities they have purchased will be sold by the close of trading. This lack of holding securities means such traders are involved in speculation rather than investment. The rise of electronic trading has facilitated day trading and made it more common. The profits available to day traders are limited by the bid–ask spread (the difference between the instruments sale and purchase prices) and so traders may use leverage to increase potential returns on a trade (though this also increases risk). Day traders may hold a position for only seconds and so require access to real-time data to locate potentially profitable price fluctuations.

Definice

Intradenní obchodníci jsou lidé, kteří kupují a prodávají finanční nástroje během jednoho dne.

Příklad použití ve větě

ACME doufá, že jejich nová služba RunRun, která sleduje aktivitu sociálních médií pro předvídání vývoje trhu, bude přitažlivá pro intradenní obchodníky, kteří hledají výhodu.

Poznámka

Intradenní obchodníci (i v češtině nazývaní day tradeři) uzavřou všechny své finanční pozice na konci obchodního dne, což znamená, že veškeré cenné papíry, které koupili, budou při uzavření trhu prodány. Tato absence držených cenných papírů znamená, že tito obchodníci provádějí spekulace namísto investic. Vzestup elektronického obchodování usnadnil intradenní obchodování a díky němu se stalo běžnější. Zisky dostupné pro intradenní obchodníky jsou omezeny rozptylem nabídky a poptávky (rozdílem mezi kupní a prodejní cenou určitého nástroje), takže obchodníci mohou využívat finanční páky, aby zvýšili potenciálních zisků z obchodu (což ale zároveň zvyšuje riziko). Intradenní obchodníci mohou někdy držet pozici jen několik sekund, takže potřebují přístup k datům v reálném čase, aby nalezli potenciálně ziskové výkyvy cen.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us