17
December
2021

Debt consolidation /

Konsolidace půjček

Business Term of the Day

Definition

Debt consolidation is a reference to combining multiple debts that a person or entity has into just a single new loan.

Example sentence

After unwisely taking on several consumer loans with high interest rates, I decided to consolidate these through a local bank offering debt consolidation under favorable conditions.

Comment

Debt consolidation is offered by many banks and other financial institutions to people owing money to multiple creditors. All the debts, such as consumer loans, credit card debt, student loans and possibly even mortgages, are then combined into a single brand new debt that usually has some advantages, such as smaller monthly payments or lower interest rate. Another advantage is that a person has just one loan to pay and need not communicate with multiple creditors. Debt consolidation loans may be secured (with some assets of the debtor serving as collateral) or unsecured (with no collateral). The creditors themselves usually agree with such consolidation because it increases the likelihood of getting their money back.

Definice

Konsolidace půjček znamená sloučení více půjček, které má jednotlivec nebo instituce, do jediné nové půjčky.

Příklad použití ve větě

Poté, co jsem si vzal několik nerozumných spotřebitelských úvěrů s vysokými úroky, jsem se rozhodl konsolidovat je prostřednictvím místní banky, která nabízí konsolidaci půjček za výhodných podmínek.

Poznámka

Konsolidaci půjček nabízí mnoho bank a dalších finančních institucí osobám, které dluží peníze více věřitelům. Všechny dluhy, jako jsou spotřebitelské půjčky, dluhy z kreditních karet, studentské půjčky nebo dokonce hypotéky, mohou být takto sloučeny do jednoho zcela nového dluhu, který má obvykle určité výhody jako nižší měsíční splátky nebo nižší úrokovou sazbu. Další výhodou je, že člověk splácí pouze jeden úvěr a nemusí komunikovat s více věřiteli. Půjčky na konsolidaci dluhů mohou být zajištěné – jako zástava může sloužit nějaký majetek dlužníka, nebo nezajištěné (bez zástavy). Samotní věřitelé s konsolidací obvykle souhlasí, protože se tím zvyšuje pravděpodobnost, že dostanou své peníze zpátky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us