15
July
2019

Debt spiral /

Dluhová spirála

Business Term of the Day

Definition

Debt spiral is a situation wherein an individual, household, or organization faces rapidly increasing indebtedness.

Example sentence

Although Hannah had tried hard to get out of the debt spiral, her lifestyle adjustments were not enough to save her and so she finally had to file for bankruptcy.

Comment

A debt spiral may occur when an individual, a business, a government, or another organization takes on more debt than it can repay, and then uses more debt to cover the payments and operating costs. This is unsustainable, of course, and only leads to an even greater debt burden. Individuals and households can easily get trapped in debt spirals through unwise or unescapable use of credit cards and payday loans. A company’s management may put the business into a debt spiral when it overpays to acquire another company, invests excessively into capital expenditures, does a poor job of integrating a new acquired subsidiary, or borrows under unsustainable terms and conditions.

Definice

Dluhová spirála je situace, ve které osoba, domácnost nebo organizace čelí rychle rostoucímu zadlužení.

Příklad použití ve větě

Ačkoli se Hannah tvrdě snažila dostat se z dluhové spirály, úprava jejího životního stylu na záchranu nestačila, a tak musela nakonec vyhlásit osobní bankrot.

Poznámka

Ke dluhové spirále může dojít, když se osoba, podnik, stát nebo jiná organizace zadluží více než je schopná splatit, a následně využije více dluhu na splátky a své provozní náklady. To pochopitelně není udržitelné a pouze vede k ještě většímu zatížení dluhem. Osoby a domácnosti se mohou snadno lapit do dluhových spirál prostřednictvím nerozumného nebo nevyhnutelného používání kreditních karet a půjček do výplaty. Management společnosti také může dostat svůj podnik do dluhové spirály, když přeplatí akvizici jiné společnosti, investuje příliš do kapitálových výdajů, neúspěšně integruje nově koupenou dceřinou společnost, nebo si půjčí za neudržitelných podmínek.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us