19
December
2019

Decision tree /

Rozhodovací strom

Business Term of the Day

Definition

A decision tree is a tree-shaped diagram used to support decision making by modeling decisions and events and their potential effects.

Example sentence

Once you have set up the decision tree, we can prune its branches by cutting off those which yield unfavorable results.

Comment

Decision trees are a way of displaying an algorithm in a manner that is easy to understand quickly. The diagram consists of numerous branches representing alternatives, each with a defined probability, which can then be split into more branches. The branches that are furthest from the beginning represent potential final results with different probabilities of occurrence based upon the probabilities of the branches that led to them. Comparing these probabilities enables a decision to be made on the best approach to reach the desired objective. A flowchart is a similar diagram for displaying complex processes, including decision making.

Definice

Rozhodovací strom je stromový diagram, který se používá pro podporu rozhodovacího procesu modelováním rozhodnutí, událostí a jejich možných dopadů.

Příklad použití ve větě

Když máme rozhodovací strom sestavený, můžeme jeho větve prořezat odstraněním těch, které vedou k nevýhodným výsledkům.

Poznámka

Rozhodovací stromy jsou způsobem zobrazení algoritmu tak, aby šel rychle pochopit. Takový diagram sestává z různých větví, které představují alternativy s definovanou pravděpodobností, které se mohou dále dělit na více větví. Větve, které jsou nejdále od začátku, představují možné konečné důsledky s různými pravděpodobnostmi výskytu na základě pravděpodobností větví, které k nim vedou. Porovnání těchto pravděpodobností umožňuje se rozhodnout pro nejlepší přístup k dosažení požadovaného cíle. Vývojový diagram je podobným diagramem pro zobrazování složitých procesů včetně rozhodování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us