21
September
2020

Deed /

Smlouva o převodu vlastnického práva

Business Term of the Day

Definition

In common law countries, deed refers to a written, officially attested and/or signed legal instrument that transfers the ownership right (title) of an asset from one entity or person to another.

Example sentence

The deed transferring title to the land parcel upon which East Wind Technology’s new headquarters are to be constructed was signed Thursday at a ceremony marking the 10th anniversary of the company’s founding.

Comment

Deeds must fulfill several conditions in order to be enforceable, such as accurately describing the transferred subject and being validly signed (or executed) in the presence of witnesses. The party conveying the ownership right is known as the grantor or transferor, while the counterparty is termed the grantee. Deeds are commonly used for property of high value, such as cars, land and other real estate. Historically, deeds usually contained also seals. Deeds which convey rights or obligations to real estate or show that a property is mortgaged need to be officially recorded (e.g., in a property register).

Definice

V zemích common law nebo-li angloamerického práva je jako deed označován psaný, úředně potvrzený a/nebo podepsaný právní dokument, který převádí vlastnické právo k majetku z jednoho subjektu nebo osoby na jiný.

Příklad použití ve větě

Smlouva převádějící vlastnické právo k pozemku, na kterém má vyrůst nová centrála společnosti ABC East Wind Technology, byla podepsána během čtvrteční slavnosti k příležitosti desátého výročí založení firmy.

Poznámka

Listiny/smlouvy musí splňovat několik podmínek, aby byly vymahatelné, jako například popis předmětu převodu nebo platné podpisy (nebo vykonání) v přítomnosti svědků. Strana, která převádí vlastnické právo se nazývá grantor (převádějící), protistrana se nazývá grantee (příjemce). Listiny tohoto typu jsou obvykle používány k převodu hodnotného majetku jako jsou auta, pozemky a jiné nemovitosti. V minulosti tyto listiny obsahovaly obvykle také pečeti. Listiny, které převádí práva nebo závazky k nemovitostem nebo ustanovují, že nemovitost je zatížená zástavním právem, musí být oficiálně zaznamenány (např. do katastru nemovitostí).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us