8
October
2018

Default risk /

Riziko selhání

Business Term of the Day

Definition

Default risk is the risk that a particular security, company, or individual will fail to repay a loan.

Example sentence

GoldBank endeavors to minimize default risk primarily through careful vetting of all its borrowers.

Comment

Default risk is associated with practically any form of credit, including consumer loans, mortgages, business loans, and bonds. To compensate themselves for taking on this risk, lenders charge higher interest rates to higher-risk borrowers and lower rates to lower-risk ones. Credit ratings help lenders to assess the risks associated with individual borrowers.

Definice

Riziko selhání je riziko, že daný cenný papír, společnost nebo osoba nesplatí dluh.

Příklad použití ve větě

Společnost GoldBank se snaží minimalizovat riziko selhání primárně prostřednictvím pečlivého prověřování všech svých vypůjčitelů.

Poznámka

Riziko selhání je spojeno s prakticky jakoukoli formou úvěru včetně spotřebitelských úvěrů, hypoték, podnikatelských úvěrů a dluhopisů. Aby se věřitelé kompenzovali za přijetí tohoto rizika, účtují vyšší úrokovou sazbu vypůjčitelům s vysokým rizikem a nízkou sazbu těm s nízkým rizikem. Úvěrový rating pomáhá půjčovatelům posoudit rizika spojená s jednotlivými vypůjčiteli.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us